Knjižnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU je specialna knjižnica, ki deluje v okviru  Biblioteke SAZU. Namenjena je raziskovalcem matične ustanove, odprta pa je tudi za javnost, predvsem za literaturo, ki ni dosegljiva v drugih splošnih in specialnih knjižnicah. Obsega več kot 27.600 enot narodopisne, etnološke in folkloristične literature ter hrani znanstveni del rokopisne in knjižne zapuščine dr. Borisa Orla. Gradivo v knjižnici je razdeljeno na periodične publikacije in knjižne zbirke, razporejene po abecednem redu, in na monografske publikacije, postavljene po signaturnih številkah. Posebej so urejene separatna zbirka, priročna literatura, neknjižno gradivo in siva literatura. Podatki o gradivu, ki ga je knjižnica prejela po letu 1991, so vključeni v vzajemno bazo podatkov COBIB v sistemu COBISS, starejše gradivo pa je evidentirano v abecednoimenskem listkovnem katalogu v Inštitutu in tudi v Biblioteki SAZU (Novi trg 5, 1. nadstropje). Zbirka avdiovizualnega gradiva šteje več kot 650 enot. Seznam urejenega dela gradiva je predstavljen na spletni strani inštituta pod oznako Avdiovizualni laboratorij, Zbirka vizualne dokumentacije (več informacij: Miha Peče, tel. 01 470 63 44).

Knjižnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici obsega več kot 5000 enot, ki zajemajo literaturo s področja zgodovine, etnologije in slavistike, vezano na Goriško, širši primorski prostor in zamejstvo. Knjižnica v Novi Gorici hrani tudi znanstveni del rokopisne in knjižne zapuščine Henrika Tume (več informacij: Petra Kolenc, tel. 05 335 73 24).

Nasvet za izposojo: če pri iskanju želenega gradiva v bazi COBIB (Zaloga v knjižnicah) piše Slovenska akademija znanosti in umetnosti, in zatem Inšt. za slov. narodop. N, pomeni, da je gradivo vpisano v naši knjižnici. Prepišite avtorja, naslov knjige in signaturno številko ter po telefonu ali elektronski pošti preverite, ali je gradivo na voljo. Referenčne literature ne izposojamo na dom.

Knjižnica je odprta v ponedeljek, torek in v sredo od 9. do 12. ure. Čas izposoje je tri tedne z možnostjo podaljšanja.

Sedež knjižnice: Novi trg 5, 2. nadstropje
Knjižničarka: Vanja Huzjan
Telefon: 01/4706280
E-pošta: vanja.huzjan@zrc-sazu.si