Avdiovizualni laboratorij (AVL) je bil ustanovljen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU leta 1983, sprva kot samostojni oddelek ZRC SAZU, od leta 1999 pa je del Inštituta za slovensko narodopisje. Njegovi nalogi sta izdelovanje vizualnih zapisov kulture in študij vizualnih komunikacij ter manifestacij kulture.

Zbirka vizualne dokumentacije šteje preko 650 enot na različnih video formatih. Nekatere od njih so montirane in pripravljene za predvajanje širšemu občinstvu. Druge so bile narejene izključno v raziskovalne namene. Njihova vsebina je pretežno regionalna etnologija.

 

AVL je doslej organiziral sedem konferenc na temo vizualne kulture in vizualnih raziskav, med njimi pet mednarodnih:
- 1. jugoslovansko posvetovanje: Vloga avdiovizualne dokumentacije pri etnološkem terenskem delu. Kranj, 1985.
- Visual Anthropology in 80' - The Strategies of Visual Research / Strategije vizualnih raziskav. ICAES, Zagreb, 1988.
- Vizualna dokumentacija in komentar. Mednarodna konferenca, ZRC SAZU, Ljubljana, 1989. 
- 40 let slovenskega etnološkega filma. Mednarodno posvetovanje, ZRC SAZU, Ljubljana, 1996.
- Znanstveni film kot komunikacija - Primer vizualne antropologije. / Sientific Film as Communication - The Case of Visual Anthropology. Mednarodna konferenca v okviru 3. Slovenskega festivala znanosti, Ljubljana, 1996. 
- Pomen vizualnih informacij v znanosti. / The Significance of Visual Information in Science. Mednarodna konferenca, ZRC SAZU, Ljubljana, 1998.
- Simbolni vidiki vizualne kulture. / Symbolic Aspects of Visual Culture. ZRC SAZU, Ljubljana, 2000.

AVL pripravi vsako leto Poletno šolo vizualnega z domačimi in tujimi predavatelji, za raziskovalce, učitelje in študente humanistike, da bi na ta način širil znanje in izkušnje na področju metodologije in prakse vizualnih raziskav. Za Založbo ZRC AVL izdeluje serijo videokaset Podobe znanosti.