Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
fikfak@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
isn@zrc-sazu.si

Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706293
B.Ivancic@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik
+386(0)1/4706345

Dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+396 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Doc. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706280
dan.podjed@zrc-sazu.si

Dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

Asistentka z doktoratom
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica, predstojnica

Akademikinja, prof. ddr. Marija Stanonik

izredna članica SAZU, znanstvena svétnica

Sinja Zemljič - Golob

bibliotekarka v pokoju