znanstvena sodelavka

Telefon:
+386 1 4706 294
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

 

Področja delovanja: kulturna antropologija, kulturne študije znanstvenih ved, antropologija turizma, antropologija tranzicije/razvoja, globalizacija, Evropska Unija

Opis delovanja: Dr. Tatiana Bajuk Senčar je  leta 1998 v ZDA doktorirala iz kulturne antropologije, in sicer na Rice University v Houstonu, Teksas. Vodila je štiri raziskovalne projekte in sodelovala pri številnih drugih v Sloveniji in v tujini. Je članica uredniška odbora znanstvene revije "Traditiones". Njeni glavni raziskovalni interesi so: družbena vloga ekonomistov in kulturna produkcija ekonomske strokovnosti; antropologija turizma in globalizacije; socialistično podjetništvo, posocialistični razvoj slovenskih sindikatov; naravna in kulturna dediščina; trajnostni razvoj in mobilnost. Njene zadnje raziskave se osredotočajo na Evropsko unijo in procese evropeizacije, kar je tudi tema njene zadnje monografije z naslovom "Evropska integracija kot kulturna praksa: O prvi generaciji slovenskih evrokratov" (2014).

 

Izbrane publikacije
  • BAJUK SENČAR, Tatiana, 2005, Kultura turizma: antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC.

  • –––––, 2003, The making of history: discourses of democracy and nation in Slovenia. Slovene Studies, 22(1/2): 35-62.

  • –––––, 2001, Vloga ekonomije v slovenski družbi. V: Neven Borak, Rasto Ovin, Viljem Merhar, Jani Beko (ur.), Economic and Business Review, posebna številka, vol. 3, 95-108.

  • –––––, 2001, Prihodnost nacionalne identitete v dobi globalizacije. Traditiones 30(2): 119-127.

  • –––––, 1999, Udbomafija and the rhetoric of conspiracy. V: George E. Marcus (ur.), Paranoia Within Reason: A Casebook on Conspiracy as Explanation, Chicago: University of Chicago Press, 269-291.

 Vse publikacije: vstopi v COBISS