Najpomembnejše naloge

Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.

Predsednica znanstvenega sveta

prof. ddr. Marija Stanonik, izredna članica SAZU

Člani znanstvenega sveta: 

doc. dr. Saša Babič
dr. Tatiana Bajuk Senčar
akademik, prof. dr. Kajetan Gantar
dr. Monika Kropej Telban
doc. dr. Dan Podjed (podpredsednik)
dr. Ingrid Slavec Gradišnik (predstojnica, po položaju)